Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Taalcursussen – 2018

 

  • Indien een cursist door omstandigheden de cursus niet meer kan blijven volgen, dan kan hij/zij vervangen worden door een andere medewerker van uw bedrijf. Gehele of gedeeltelijke restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
  • Tijdig aan ons doorgegeven incidentele onderbrekingen van de training zijn altijd mogelijk. De lessen worden dan doorgeschoven naar een later tijdstip. In elke overeenkomst wordt een uiterste datum vermeld waarop de training als afgerond dient te worden beschouwd.
  • U kunt een bepaalde les verschuiven naar een later tijdstip. U dient dit ons wel minimaal 48 uur vóór aanvang van deze les te laten weten. Tijdige annulering houdt in dat de les op een later tijdstip alsnog genoten kan worden. Te late annulering betekent dat de les als gegeven wordt beschouwd.
  • Betaling van facturen dient conform de wettelijke eisen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Een factuur zal de volgende posten bevatten: lesgeld (op basis van aantal lesuren/uurtarief), kosten lesboeken, reiskostenvergoeding docent, 21% btw. Ook kan er een totaalbedrag vermeld zijn (exclusief lesboeken en btw).
  • In het geval van een spoedcursus (gereed binnen maximaal 30 dagen) is vooruitbetaling van het totale factuurbedrag vereist.
  • Na uw acceptatie van onze offerte ontvangt u van ons een trainingsovereenkomst. Deze kunt u ondertekenen en naar ons e-mailen of opsturen, voorafgaand aan de eerste les.

 

Algemene Voorwaarden Website

Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar van deze website kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie.