Werkwijze

Een korte of een lange taaltraining?

In eerste instantie adviseren wij onze klanten een cursusduur tussen de 30 en 50 lesuren, verdeeld over 15 tot 25 wekelijkse lessen. U kunt uiteraard zelf beslissen over de door u gewenste lesduur, lesfrequentie en cursusduur. Ook het kiezen voor intensieve cursussen, bestaande uit een bepaald aantal dagdelen binnen een periode van 1 week of enkele weken, behoort tot de mogelijkheden.

Wat zijn uw voordelen?

U kunt bij elke training een bepaalde les doorschuiven naar een later tijdstip, indien een lesafspraak u onverhoopt niet goed uitkomt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een plotseling optredende werkdruk, zakenreizen of vakanties.

Onze trainingsmethode is zeer praktijkgericht: zo kunt u ook eventueel zelf lesmateriaal inbrengen tijdens de lessen, in de vorm van bijvoorbeeld bedrijfsbrochures, e-mails of rapportages. Ook kunnen presentaties in de door u gewenste taal worden voorbereid tijdens de lessen.

Internationale certificatie – CEFR

Na afloop ontvangen alle cursisten een Certificaat van ‘InCompany Talen’. Op dit certificaat vermelden wij het door de cursist behaalde niveau, gerelateerd aan het Common European Framework of Reference (CEFR). De te bereiken CEFR-niveaus zijn A1, A2, B1, B2 en C1. In de praktijk wordt niveau C1 beschouwd als het hoogst haalbare voor een ‘non-native speaker’.

Tezamen met het certificaat ontvangt elke cursist een uitgebreid evaluatierapport. Hierin wordt helder aangegeven welke vorderingen er zijn gemaakt en wat de cursist zou kunnen doen om het behaalde niveau nog verder te verhogen.